رایان مارکتینگ

شرکت «تجارت پارس رایان» با نام تجاری «رایان مارکتینگ»، عضو گروه شرکت های تجارت الکترونیک اول، در زمینه طراحی، تولید و ارائه خدمات و بسته های نرم افزاری فعالیت می کند.
ماموریت رایان مارکتینگ، تاکید بر نوآوری و تحقق ایده های نوین و کاربردی در سطح کسب و کارهای چابک می باشد. تلاش شرکت همواره بر تولید و ارائه خدمات نرم افزاری ساده و کم هزینه بوده تا موجبات توسعه و رونق کسب و کارهای علاقه مند به تکنولوژی را فراهم کند.
آرمان ما آرامش مشتری است. رایان مارکتینگ آرامش خاطر مشتری را با ارائه خدمات ابتکاري در تلفیق فناوري اطلاعات و کسب و کار (صرفنظر از موقعیت مکانی مشتري) دنبال می کند. هر مشتری در این مسیر یک راهنما و پشتیبان به حساب می آید. چرا که ثروت اصلی رایان مارکتینگ در اعتماد و همراهی مشتریان وفادارش نهفته است.

وب سایت رایان مارکتینگ